Helleborus: Bemesting

Als het plantgat goed is geprepareerd hebben de planten de eerste paar jaren geen grote behoefte aan bemesting.

In de zomer kun je wat kalk en een beetje NPK tussen de planten strooien. Geen NPK in het hart van de plant: gebeurt dit wel dan verbrandt de plant.
In de herfst, na het afknippen van de bladeren kun je humus, oude stalmest of (tuin)compost over en tussen de planten aanbrengen.

Terug naar de hoofdpagina.